Anja Hansen

Anja Hansen arbeider som sekretær hos Fjordadvokatene.

Hansen er utdannet advokatsekretær.

Hansen er den klientene og andre har gleden av å komme i kontakt med i førstelinjen, og hun er en viktig bidragsyter i Fjordadvokatenes serviceopplegg.