Arverett

Fjordadvokatene har bred erfaring og bistår innenfor de fleste arve- og skifterettslige områder, blant annet med:

  • Generasjonsskifte
  • Testament
  • Arvepakt
  • Dødsboskifte/arveoppgjør
  • Mekling og forhandlinger
  • Prosedyre for domstolene

Fjordadvokatene benyttes av Sandefjord tingrett til bostyreroppdrag ved offentlig arveskifte.

 

Arbeidsområder