Einar Abrahamsen d.y.

Einar Abrahamsen d.y. arbeider blant annet med kontraktsrett, eiendomsrett, arbeidsrett, skifterett, tvisteløsning, forhandlinger og generell forretningsjuss. 

Abrahamsen har bakgrunn fra Tenden advokatfirma og Oslo likningskontor, og har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo, samt studier ved Handelshøyskolen BI (Oslo) og Berklee College of Music (Boston). Han tilhører Sandefjord tingretts faste utvalg av advokater for bostyreroppdrag ved konkurser og offentlig arveskifte.

Abrahamsen er godkjent mekler av Advokatforeningen, og tilbyr advokatmekling som et alternativ til tvisteprosess.