Espen Skjerven

Espen Skjerven arbeider blant annet med kontraktsrett, eiendomsrett, immaterialrett, skifterett og generell forretningsjuss. Han utfører videre forsvareroppdrag i straffesaker.

Skjerven har bakgrunn fra Utdannings- og forskningsdepartementet, Codex Advokat Oslo AS og som dommerfullmektig ved Sandefjord tingrett, og har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo med Master of Laws (LL.M.) fra Golden Gate University (San Francisco). Han tilhører Sandefjord tingretts faste utvalg av advokater for bostyreroppdrag ved konkurser og offentlig arveskifte.