Forretningsjuss

Fjordadvokatene er engasjert i en rekke verv i et variert utvalg av bedrifter og foreninger, med bred kontaktflate lokalt. Blant annet dette gjør Fjordadvokatene godt rustet til å være bidragsyter også mot mer kommersielle sider av klientenes virksomhet.  

Fjordadvokatene gir bistand innenfor forretningsjussområdet, blant annet med:

  • Selskapsrett
  • Strukturering
  • Kjøp og salg av virksomhet
  • Aksjonæravtaler
  • Styreverv
  • Generasjonsskifte
  • Mekling og forhandlinger
  • Prosedyre for domstolene  
Arbeidsområder