Forvaltningsrett

Fjordadvokatene har bred erfaring og bistår innenfor forvaltningsområdet, blant annet med:

  • Søknader
  • Klager på vedtak
  • Mekling og forhandlinger
  • Prosedyre for domstolene
Arbeidsområder