Immaterialrett

Immaterielle rettigheter er en samlebetegnelse for registrerbare industrielle rettigheter (patent, varemerke og designregistrering) og ikke-registrerbare som bedriftshemmeligheter, knowhow og opphavsrett. 

Fjordadvokatene bistår blant annet med:

  • Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)
  • Varemerkesøknader
  • Kjennetegnskonflikter
  • Domenenavn
  • Kontrakter
  • Mekling og forhandlinger
  • Prosedyre for domstolene
Arbeidsområder