Insolvensrett

Fjordadvokatene benyttes av Sandefjord tingrett til bostyreroppdrag ved konkurs og tvangsavvikling, og har de senere år opparbeidet en betydelig erfaring med et tresifret antall saker.

Fjordadvokatene gir bistand i alle typer insolvensrelaterte forhold, blant annet:

  • Handlingsalternativer
  • Restrukturering
  • Gjeldssanering
  • Styreansvar
  • Mekling og forhandlinger
  • Prosedyre for domstolene 
Arbeidsområder