Johan Gran

Johan Gran arbeider blant annet med generell kontraktsrett, fast eiendom, tingsrett, selskapsrett og skifterett. Han utfører videre forsvareroppdrag i straffesaker.

Gran har bakgrunn fra Advokatfirmaet Berglie & Villum og som kontraktsrådgiver i Lånekassen, og har juridisk embetseksamen fra Universitet i Tromsø. Han tilhører Sandefjord tingretts faste utvalg av advokater for bostyreroppdrag ved konkurser og offentlig arveskifte. 

Gran har lang erfaring med IT-anskaffelser og opphavsrettslige samt konkurranserettslige spørsmål, hvor han bistår både offentlige og private klienter.

  • Tlf:
  • Mob: