Ole Petter Breistøl

Ole Petter Breistøl har drevet advokatvirksomhet siden 1987 og er med dette en av distriktets mest erfarne advokater. Han arbeider blant annet med kontraktsrett, fast eiendom, tingsrett, arv, arbeidsrett, selskapsrett, plan- og bygningsrett, entreprise og idrett.

Breistøl har bakgrunn fra påtalemyndighetene og domstolene, og har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo. Breistøl har omfattende erfaring med prosedyre for domstolene i sivile saker og straffesaker. Justisdepartementet har oppnevnt Breistøl som fast forsvarer for Sandefjord tingrett og Agder lagmannsrett.