Strafferett

Fjordadvokatene yter bistand i alle typer straffesaker.

Justisdepartementet har oppnevnt advokat Ole Petter Breistøl som fast forsvarer for Sandefjord tingrett og Agder lagmannsrett.

Arbeidsområder