Tvisterett

Fjordadvokatene har prosedyreerfaring og ekspertise fra en lang rekke rettssaker.

Advokat Ole Petter Breistøl er en av distriktets mest erfarne prosedyreadvokater. Justisdepartementet har oppnevnt Breistøl som fast forsvarer for Sandefjord tingrett og Agder lagmannsrett.

Mange saker kan med fordel løses etter alternative konfliktløsningsmodeller, og Fjordadvokatene har kompetanse til å rådgi om dette. Fjordadvokatene tilbyr advokatmekling i meget velegnede lokaler, forestått av mekler godkjent av Advokatforeningen. 

Arbeidsområder