Priser og vilkår

Timepris
Fjordadvokatenes timepris varierer i området 1 800 - 2 400 kr.

Merverdiavgift med 25 % blir tillagt timeprisen.

Rettshjelpsdekning
I en del tilfeller vil klientens forsikringsselskap dekke det meste av advokatutgiftene gjennom en såkalt rettshjelpdekning i forsikringsavtalen. Dette følger av de fleste boligforsikringer, men også av andre type forsikringer knyttet til spesielle forhold som bil, reise o.a. Fjordadvokatene bistår gjerne med å få avklart klientens muligheter for forsikringsdekning. 

Fri rettshjelp
Ved fri rettshjelp vil det offentlige kunne dekke det vesentligste av advokatutgiftene. Dette gjelder for visse sakstyper og for klienter som ikke har for høy inntekt og formue. Fjordadvokatene bistår gjerne med å få avklart klientens muligheter for fri retthjelp.

Oppdragsbekreftelse/vilkår
Ved aksept av oppdrag sender vi oppdragsbekreftelse som omtaler blant annet oppdragets omfang og avtalt timepris.

Klienter og interessenter oppfordres til å trykke på denne linken for å se Fjordadvokatenes generelle oppdragsvilkår som gjelder for samtlige oppdrag vi påtar oss:

Last ned Generelle oppdragsvilkår.pdf