Tjenester

Fjordadvokatene yter bistand til bedrifter, privatpersoner og offentlige etater, innenfor de fleste rettsområder.

Fjordadvokatene gir alt for å oppnå gode, verdifulle resultater for klientene gjennom engasjert rådgivning, bistand i forhandlinger og som prosessfullmektig i saker for domstolene.

Arbeidsområder